Savijmo se kako ne bi pukli - Bend so you don't break

Ako smo previše mekani nije dobro jer nas nema što držati „na okupu“. Ali ako smo pre kruti onda možemo lako puknuti. Srednja linija: naučiti kako se prilagoditi, biti fleksibilan, a opet imati strukturu. Ovo se odnosi i na tijelo i na um. Ako se ne naučimo kako se prilagoditi novim okolnostima u životu, tada ćemo se slomiti i patiti. Ako naučimo prihvatiti situaciju takva kakva je i prilagoditi se, vidjeti kako izvuči najbolje od karata koje su nam trenutno u ruci, bit ćemo sretni. Držimo naše tijelo fleksibilnim i zdravim. Ono je naš hram i uz pomoć njega obavljamo sve dnevne zadatke. Bez tijela ne bi mogli biti ovdje. Bez uma i duše također. Svo troje treba biti u harmoniji. I to je yoga. "Bend so you don't break." Being too wiggly wiggly is no good. There is nothing to hold you. Being too solid can make you break easly. Middle line: to learn how to adjust, be flexible, yet be solid. This refers for the body and for the mind. If you do not learn how to adjust to new circumstances in life, you will break and suffer. If we learn how to accept situation ad adjust to it, see how to make the best from the cards that we have right now in our hands, we will be happy. Keep your body moving, be flexible. Our body is our temple and it helps us to fulfill all daily assignments. Without the body we can not be here, without mind and soul we can not be here. All three has to be in harmony. And that is yoga.